Hlavní menu:

Dovozce nejkvalitnejsich gruzinskych vin, brandy, mineralni vody Borjomi » Minerální voda Borjomi » Prameny

Prameny


Řeka Boržomula, která pramení v horách Bakuriane protéká parkem minerálních vod. Uprostřed parku, na břehu Boržomuly se nachází kancelář společnosti Boržomminvody, a.s.

Oficiálně byla Boržomská minerální voda uznána v roce 1841, kdy byly objeveny její léčivé vlastnosti. V roce 1850 se lékárník Zacharov poprvé pokusil stáčet vodu do lahví a následně ji prodával v Tiflisu. To byl první pokus o vývoz minerální vody za hranice lázní. Za sovětské éry se voda dobývala ke stáčení a k rozvoji lázní Boržomi. Všesvazová ozdravovna potřebovala aktivně využívat naleziště minerálních vod.

V roce 1976 boržomské prameny prožívaly krizi v dobývání vody. Protože objemy dobývání nebyly nijak regulovány a nesledovala se reakce pramenů na dobývání, došlo k jejich zavodnění. Voda začala ztrácet své minerální vlastnosti, nalezišti hrozilo nebezpečí. V té době byla vytvořena Správa Boržomské minerální vody pro kontrolu a regulaci objemů dobývání a ke sledování naleziště. V roce 1996 ze správy Boržomminvody vznikla společnosti Boržomminvody, a.s. V roce 2000 se do jejího čela postavil Levan Bagdavadze, vzdělaný vedoucí pracovník s manažerským vzděláním a titulem MBA. Vytvořil se nový kolektiv Boržomminvody, a.s. a u pramenů v boržomském údolí začal nový život.


Kancelář společnosti – překrásná bílo modrá budova, architektonická památka, ještě nedávno vypadala jako zřícenina. Okolí bylo zpustlé, prameny upadaly ve svém významu.

Rok 2000
Rok 2003

Dnes je nejenom opravená budova kanceláře, ale v pořádku je i celá infrastruktura. Území pramenů je ohrazeno a je dobře chráněno. Bylo vyměněno základní zařízení: pumpy, potrubí, vyčištěny nádoby k uchovávání vody, plně je vybavena chemická a mikrobiologická laboratoř.

Rok 2000
Rok 2003

Společnost Boržomminvody se zabývá dobýváním minerální vody z vrtů, pravidelně pozoruje teplotu, objem a chemické složení, provádí kontrolu kvality vody a dodává ji do stáčíren.

Rok 2000
Rok 2003

Společnost pečlivě sleduje stav pramenů, jakým způsobem naleziště reaguje na dobývání, reguluje objemy dobývané vody. Hlavním úkolem společnosti je zachování naleziště boržomských minerálních vod pro budoucí pokolení.

Rok 2000
Rok 2003

Z 31 vrtů v údolí se pro dobývání vody používá 9, ostatní slouží k pravidelným pozorováním a hydrogeologickému průzkumu. Levan Bagdavadze, který sestavil dnešní kolektiv společnosti Boržomminvody, a.s. komentuje změny, které proběhly v posledních několika letech.


Když jsem přišel do společnosti Boržomminvody, tak jsme nezačínali ani od nuly, ale prakticky z mínusu. Nejprve jsme vyměnili velkou část zařízení a vyčistili nádoby na vodu. Všechno bylo ve stavu rozkladu a k tomu, abychom mohli začít normálně pracovat, jsme museli uvést do pořádku zařízení. Ani dnes se v tomto procesu nezastavujeme, chceme instalovat systém automatického čištění potrubí a nádob, začínáme o tom jednat s francouzskými odborníky.

Co se týče našich odborníků, tak to jsou nejenom dobří profesionálové. Je velmi důležitý vztah lidí k pramenům. Snažíme se, aby lidé pochopili, že naše práce, že my všichni jsme jenom lidé, ale prameny, že jsou velikým bohatstvím - jsou věčné. A naší povinností je udělat všechno pro to, abychom je předali následujícím pokolením. Prameny tu nejsou pro nás, ale my Boržomminvody jsme tu proto, abychom prameny ochránili.

Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: